Mã Giảm Giá Sendo Tháng 7/2022

Mã giảm giá Sendo mới nhất tháng 7/2022 , nhiều voucher Sendo mức giảm cực tốt, mã hoàn tiền Sendo đến 50% áp dụng nhiều sản phẩm. Nếu bạn thường xuyên mua sắm trên Sendo, hãy bookmark lại trang này hoặc đăng ký nhận Voucher Sendo qua Facebook Messenser để được cập nhật nhanh nhất.

Giảm 20%
Giảm tối đa: 500.000 ₫
ĐH tối thiểu: 1.000.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop +, SenMall thuộc ngành hàng thời trang, nhà cửa và làm đẹp
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 15%
Giảm tối đa: 200.000 ₫
ĐH tối thiểu: 699.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop +, SenMall thuộc ngành hàng thời trang, nhà cửa và làm đẹp
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10%
Giảm tối đa: 80.000 ₫
ĐH tối thiểu: 299.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop + thuộc ngành hàng thời trang, nhà cửa và làm đẹp
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 ₫
ĐH tối thiểu: 169.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop + thuộc ngành hàng thời trang, nhà cửa và làm đẹp
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 ₫
ĐH tối thiểu: 399.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Senmall
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 20.000 ₫
ĐH tối thiểu: 149.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Senmall trừ: Sữa, Bỉm, tã…
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5%
Giảm tối đa: 50.000 ₫
ĐH tối thiểu: 399.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop + trừ: Sữa, Bỉm, tã…
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10%
Giảm tối đa: 180.000 ₫
ĐH tối thiểu: 1.499.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop + thanh toán online cho các ngành hàng: Nhà cửa. Điện Máy, Công nghệ
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 ₫
ĐH tối thiểu: 149.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop + trừ: Sữa, Bỉm, tã…
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 7%
Giảm tối đa: 30.000 ₫
ĐH tối thiểu: 199.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop + trừ: Sữa, Bỉm, tã…
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 20.000 ₫
ĐH tối thiểu: 0 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Shop + trừ: Sữa, Bỉm, tã…
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30%
Giảm tối đa: 15.000 ₫
ĐH tối thiểu: 49.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho ngành hàng: Nhà cửa, thời trang, làm đẹp, điện tử, thời trang trẻ em và đồ chơi
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 ₫
ĐH tối thiểu: 599.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn SenDo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 ₫
ĐH tối thiểu: 399.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn SenDo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 13.000 ₫
ĐH tối thiểu: 169.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn SenDo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 ₫
ĐH tối thiểu: 499.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn SenDo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 15.000 ₫
ĐH tối thiểu: 299.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn SenDo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 ₫
ĐH tối thiểu: 149.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho nhà bán hỗ trợ 15K phí vận chuyển
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 ₫
ĐH tối thiểu: 49.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho nhà bán hỗ trợ 10K phí vận chuyển
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5K
Giảm tối đa: 5.000 ₫
ĐH tối thiểu: 49.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/07/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho nhà bán hỗ trợ 5K phí vận chuyển
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 ₫
ĐH tối thiểu: 600.000 ₫
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đơn hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng OCB
NHẬN ƯU ĐÃI